Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie

Intencje mszalne

24 wrz 2017


Poniedziałek 25.09.2017r.

17:00
+ Adama Kuc – od syna Krzysztofa z dziećmi.
17:30
+ (13r. ś) Kazimierza Dyłę Rozalię Adama Pietrzyków.

Wtorek 26.09.2017r.
17:00
+ Henrykę Kuśmierek – od wnuka Włodzimierza z synem.
17:30
+ Arkadiusza Rudzkiego – od siostry z rodzi.

Środa 27.09.2017r.
17:00
+ Marka Podawca – od Heni Komor z rodzi.
17:30
+ Teresę Bujacz – od bratowej Wiesławy i Edyty z rodzi i Jacka z rodzi.

Czwartek 28.09.2017r.
17:00
+ Olę Lota – od rodzi Paciorków.
17:30
+ Wiesława Maziarz – od sąsiadów Frach.

Piątek 29.09.2017r.
17:00
+ Danutę Błaszczyk-Bujacz – od Józefa Kazimiery Śluga z rodzi.
17:30
+ Adama Kuc – od córki Barbary i wnuczki Katarzyny.

Sobota 30.09.2017r.
16.00
- Msza ślubna
17.00
+ Henrykę Kuśmierek – od córki Teresy z mężem.
17:30
+ Genowefę Józefa Eugeniusza Wrońskich Władysława Kuneckiego.

Niedziela 01.10.2017r.
08:00
+ Teresę Krupską – od syna z rodziną.
09.30
+ Msza św. w Rogowcu.
10:00
+ (6r. ś) Euzebiusza Bujacza zm. z rodzi Bujaczów Paciorków Kselów i Kuśmierków.
12:00
1. - W 34 r. ślubu Krystyny i Macieja.
2. - W 1 r. urodzin Weroniki Barda i w 3 r. urodzin Alicji Barda.
17:00
+ Mariannę i Stanisława Nowackich zm. z rodzi Nowackich i Kuśmierków Stanisława Cieślaka.