INTENCJE MSZALNE

08.03.2021 r. – 14.03.2021 r.

Poniedziałek   
08.03.2021 r.
17001) + Teresę Krupską
(w r. śm.)
 17301) + Kazimierza, Kazimierę, Krzysztofa, Barbarę, Feliksa, Antoninę, Tadeusza, Hannę Kaczmarek
2)+ Halinę Bąbol – greg. 17
Wtorek   
09.03.2021 r.
17001) + Halinę Bąbol – greg. 18
 17301) + Zenona Starygę
– od Krystyny i Tadeusza Gajdów z rodziną
Środa   
10.03.2021 r.
17001) + Zdzisławę
(w 15 r. śm.),
Kazmierza, Antoninę, Stefana Nagodów;
Janinę, Leona Mantyków; Eugeniusza Fiszera
 17301) + Halinę Bąbol – greg. 19
Czwartek   
11.03.2021 r.
17001) + Halinę Bąbol – greg. 20
 17301) + Tadeusza Jakubczyka
– od rodziny Woszczyków
Piątek   
12.03.2021 r.
17001) + Jana Tatarę (w r. śm)
 17301) Halinę Bąbol – greg. 21
Sobota   
13.03.2021 r.
17001) Halinę Bąbol – greg. 22
 17301) + Józefę, Romualda Bęczkowskich
IV
Niedziela
WIELKIEGO
POSTU
14.03.2021 r.
8001) Halinę Bąbol – greg. 23
 10001) + Helenę, Jana, Tadeusza Mielczarków;
zm. z rodziny Mielczarków i Krawczyków
 12001) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Amelii (w 5 r. urodzin)
i dla Ewy (w 3 rocznicę urodzin)
 17001) Honoratę (w r. śm.), Mariannę, Piotra Sulikowskich; Helenę, Józefa Gajewskich

INTENCJE MSZALNE

01.03.2021 r. – 07.03.2021 r.

Poniedziałek   01.03.2021 r.17001) + Halinę Bąbol
– greg. 10
17301) + Bogdana Wijasa
(8 r. śm.)
Wtorek   02.03.2021 r.17001) + Zenona Jagusiaka
– od Janiny Koteckiej
17301) + Halinę Bąbol
– greg. 11
Środa   03.03.2021 r.17001) + Halinę Bąbol
– greg. 12
17301) + Antoninę, Kazimierza Szymurskich; Stanisławę Berg; Antoniego Dominiaka
Czwartek   04.03.2021 r.17001) + Teresę
(w 9 r. śm.), Mariannę, Władysława, Janinę, Zenona, Zdzisława Kuców; Józefę, Antoninę Szlugów; Krzysztofa Cebulę
17301) + Eugeniusza Domagałę
(w r. śm.);
Reginę, Stanisława Rudzkich; Janinę, Władysława Domagałów
2) + Halinę Bąbol – greg 13
Piątek   05.03.2021 r.17001) + Halinę Bąbol
– greg. 14
17301) Stanisława, Władysławę, Jana, Antoninę, Franciszka Rudzkich
Sobota   06.03.2021 r.17001) Danielę, Zygmunta Soboniów
17301) + Halinę Bąbol
– greg. 15
III NiedzielaWIELKIEGOPOSTU   07.03.2021 r.8001) Mariannę, Mariana, Romana Pabichów; Teresę Buresz; Jadwigę Winkler
10001) + Mariana Zagórskiego
(w 5 r. śm.);
Józefa Muskalskiego
(w 45 r. śm);
Janinę Muskalską-Ciesielską (w 15 r. śm.); Stanisława Ciesielskiego
(w 15 r. śm.)
2) + Halinę Bąbol – greg 16
1200MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA
1) O Boże błogosławieństwo dla Mieszkańców Kleszczowa – pozostałe ulice Kleszczowa
17001) Jerzego Rozwandowicza – od siostry z rodziną

INTENCJE MSZALNE

22.02.2021 r. – 28.02.2021 r.

Poniedziałek   22.02.2021 r.17001) + Henryka Michałka – od Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2) + Janinę Olbrych – od Jerzego Bujacza z rodziną
17301) + Halinę Bąbol – greg. 3
Wtorek   23.02.2021 r.17001) + Zdzisława Kuca – od Wiesława Pyki i Wandy Baran z rodziną
2) + Wiesława Podawcę – od Jana Bujacza
17301) + Halinę Bąbol – greg. 4
Środa   24.02.2021 r.17001) + Halinę Bąbol – greg. 5
2) + Stanisława Michałka – od Jana i Mieczysławy Rejek z rodziną
17301) + Zdzisławę Wasilewską – od rodziny Piwowarczyków
Czwartek   25.02.2021 r.17001) + Waldemara Kila; Dariusza, Wiesława, Eugeniusza, Teodozję. Piotra Kilów; Mariannę, Józefa Sikorów
17301) + Halinę Bąbol – greg. 6
Piątek   26.02.2021 r.17001) + Halinę Bąbol – greg. 7
2) + Natalię Walaszczyk – od rodziny Herczyńskich i Nagodzińskich
17301) + Lesława Sobczaka – od Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie
2) + Henryka Fracha – od córki Magdy z mężem i synem
Sobota   27.02.2021 r.17001) Zofię Wachowicz – od wnuczki Eweliny z rodziną
17301) + Halinę Bąbol – greg. 8
II NiedzielaWIELKIEGOPOSTU   28.02.2021 r.8001) Jana Szczęsnego (w 8 r. śm.); zm. z rodziny Szczęsnych i Pachów
10001) + Irenę (w r. śm.), Franciszka Bujaczów; zm. z rodziny Bujaczów; Nagodów i Pawłuszów
1200MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA
1) O Boże błogosławieństwo dla Mieszkańców Osiedla Zacisze
17001) + Zbigniewa Miłka (w 3 r. śm.); zm. z rodziny Miłków – od żony z dziećmi
2) + Halinę Bąbol – greg. 9

INTENCJE MSZALNE

15.01.2021 r. – 21.02.2021 r.

Poniedziałek   15.02.2021 r.7001) + Stanisława Kłyszewskiego – od koleżanek i kolegów z Zakładu Komunalnego w Kleszczowie
 17001) + Teofila Satołę
– od Dyrekcji i Pracowników Przedszkola w Kleszczowie
Wtorek   16.02.2021 r.17001) + Emilię Myjak
– od wójta i pracowników Urzędu Gminy 
 17301) + Henryka Michałka
– od Klubu Seniora w Kleszczowie
Środa Środa Popielcowa 17.02.2021 r.9001) + Helenę Kasznicką
– od rodziny Tatarów i Wincków
 17001) + Edwarda, Edwarda Tarkowskich
Czwartek   18.02.2021 r.17001) + Paulinę Włodarczyk
 17301) + Janinę Olbrych
– od Kazimierza Zybury
Piątek III Piątek miesiąca 19.02.2021 r.1700MSZA ŚWIĘTA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1) + Wojciecha, Danutę Bednarskich; Stefanię Bujacz; Leszka Kulczyńskiego; Katarzynę Gembicką; Edwarda Tarkowskiego; Weronikę, Franciszka Doroszów; Jerzego Płomińskiego; Marię, Krzysztofa Zyburów; Jadwigę, Zenona Jagusiaków; Czesławę Frach; Henryka Lepkę; Stanisława Stokłosę; Franciszkę, Józefa Simkiewiczów i ich rodziców; Bożenę Trojanowską; Annę Michałek, Stanisławę Podawca; Eugeniusza Domagałę; Barbarę Pietrzyk; Martę Bieniek; Domicelę Rechenek; Stanisława Sionkowskiego; Wiesława Grzegorczyka; Genowefę Kucharską; Stanisława Tatarę; Reginę Rudzką; Mariana Sobocińskiego; Mieczysława Kuśmierka; Antoninę Szymurską; Mariana Woszczyka; Krystynę Bednarską; Aleksę Święciak; Mariannę Fabisiak; Janinę Frukacz; Feliksa Kuśmierka; Janinę Bujacz; Zofię Psut; Kazimierza Frączyńskiego; Jerzego Niewczasa
 18001) Dziękczynna w 65 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
Sobota   20.02.2021 r.17001) + Halinę Bąbol
– 1 greg.
 17301) Janinę, Edwarda Kulińskich
I NiedzielaWIELKIEGOPOSTU   21.02.2021 r.8001) Wawrzyńca, Zygmunta, Eleonorę Ochyj; Kazimierza Franciszkę, Edwarda, Henryka Grabowieckich; Józefa, Kazimierę Woch
 10001) O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki bożej dla Dominika w 11 rocznicę urodzin
 12001) + Halinę Bąbol
– 2 greg.
 1700MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA
1) O Boże błogosławieństwo dla Mieszkańców
Osiedla za Kościołem
i Osiedla za cmentarzem

INTENCJE MSZALNE

08.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

Poniedziałek


08.02.2021 r.
17001)+ Krystynę Koch
– od Doroty i Floriana Kochów

17301) O zdrowie, siłę i potrzebne łaski w chorobie dla Zenobiusza
Wtorek


09.02.2021 r.
17001) + Tadeusza Jakubczyka
– od rodziny Matyjów

17301) + Stefanię Bujacz
– od wnuczki Aldony z rodziną
Środa


10.02.2021 r.
17001) + Eugeniusza Domagałę
– od córki Kasi z rodziną

17301) + Henryka Michałka
– od Kamila Michałka z rodziną
Czwartek


11.02.2021 r.
17001) + Marię Zybura
– od Sławomira Dudzińskiego z żoną i dziećmi

17301) + Stefana Bujacza
– od wnuczki Renaty z rodziną
Piątek


12.02.2021 r.
17001) + Leonardę Krupską
– od Dyrekcji i Pracowników SP w Kleszczowie

17301) + Janinę Olbrych – od Mar
a Zięby z rodziną
Sobota


13.02.2021 r.
17001) + Eugeniusza (w r. śm.),
Janinę Mariana, Józefa Pyków;
zm. z rodziny Pyków, Bartoszewskich,
Kuców i Baranów

17301) + Danutę Moryń; Annę, Kazimierza,
Stefana Hejaków
VI Niedziela Zwykła


14.02.2021 r.
8001) +Anielę, Bronisława Tatarów;
Mariana, Juliana, Mariannę Roczków;
Antoninę Śluga; zm. z rodziny Tatarów;
Ślugów i Roczków

10001) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mieszkańców Kolonii Łuszszczanowice

12001) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Danuty i Ireneusza
w 30 rocznicę ślubu

1530LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
1) O Boże błogosławieństwo dla Młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania

1700LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
1) O Boże błogosławieństwo dla Młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania
2) + Marię Róg – od Zofii Kochel

INTENCJE MSZALNE

01.02.2021 r. – 07.02.2021 r.

Poniedziałek
01.02.2021 r.
17001) + Alfredę, Mariana, Stanisława, Emilię, Adama, Barbarę, Stanisława, Juliannę, Stanisława, Tadeusza Woszczyków; zm. z rodziny Kuców
 17301) + Eugeniusza Stępnia
– od rodziny Wincków
Wtorek
Święto
Objawienia Pańskiego 
02.02.2021 r.
9001) + Sabinę, Feliksa, Jordana Kucharskich; Stefana, Marka, Jadwigę, Hieronima Okolewskich
 17001) + Lesława Sobczaka
– od Kazimierza i Małgorzaty Wojciechowskich z rodziną
Środa   
03.02.2021 r.
17001) + Mariannę
(w r. śm.), Józefa, Jerzego Płomińskich; Bronisławę, Juliana, Adama, Józefa Kuców; Przemysława Ziemlaka
 17301) + Danutę Komorowską
– od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie
Czwartek   
04.02.2021 r.
17001) + Henryka Michałka
– od Jolanty i Leszka z rodziną
 17301) + Janinę Olbrych
– od rodziny Żaków i Zakrzewskich
Piątek   
05.02.2021 r.
17001) Tadeusza Stępnia (w 3 r. śm.)
 17301) + Zdzisława Kuca
– od Barbary Pyka z rodziną
Sobota   
06.02.2021 r.
17001) Andrzeja (w r. śm.), Olgę, Ludwika Gadzickich; Marię Halarewicz; Helenę Lach
 17301) + Zofię Kluch
– od bratanka Arkadiusza z rodziną
V Niedziela
ZWYKŁA
07.02.2021 r.
8001) Henrykę, Bronisława Bartoszewskich; zm. z rodziny Bartoszewskich; Kuców; Pyków; Ryszarda Albrychowicza
 1000MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA
1) O Boże błogosławieństwo dla Mieszkańców dawnych Hub
 12001) + Mariana. Barbarę Bujaczów; Zofię, Edwarda, Romana Bujaczów
 17001) + Pawła Grzeszcza; Wincentego Grzeszcza; Bogdana Włodarczyka

INTENCJE MSZALNE

25.01.2021 r. – 31.01.2021 r.

Poniedziałek 
Nawrócenie
Św. Pawła Apostoła 25.01.2021 r.
17001) + Henryka Michałka
– od Anny i Piotra z rodziną
17301) + Janinę Olbrych
– od Sławomira Fracha z rodziną
Wtorek 
Św. Biskupów
Tymoteusza i Tytusa 
26.01.2021 r.
17001) + Stanisława Ziębę
– od rodziny Kwartów
17301) + Zdzisława Kuca
– od rodzin Gieroń i Zbroja z Brudzic
Środa   
27.01.2021 r.
17001) + Wiesława Podawcę – od Barbary Pyka z rodziną
17301) + Stanisława Michałka – od Jana Bujacza 
Czwartek 
Św. Tomasza z Akwinu 
28.01.2021 r.
17001) + Natalię Walaszczyk – od bratowej Krystyny
17301) Zenona Klewina – od bratowej Krystyny
Piątek   
29.01.2021 r.
17001) + Zdzisława Perońskiego
– z racji imienin
17301) + Lesława Sobczaka
– od Włodzimierza Grzybka z rodziną
Sobota   
30.01.2021 r.
17001) + Stanisława
(w 14 r. śm.), Irenę Bujaczów; Kazimierę, Jana Pacaków; Wacława Fracha
17301) + Tadeusza Wierzbickiego
– od wnuczki Eweliny z rodziną
IV Niedziela
ZWYKŁA   
31.01.2021 r.
8001) + Za zmarłych
z rodziny Olasów i Cabajów
10001) + Józefę Szydło
(w r. śm.);
Henryka Guca (w r. śm.);
Juliana Otolickiego (w r. śm.)
1200MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA
1) O Boże błogosławieństwo dla Mieszkańców Łuszczanowic
17001) + Bolesława Barabasa
– od rodziny Bujaczów z Łuszczanowic

INTENCJE MSZALNE

18.01.2021 r. – 24.01.2021 r.

Poniedziałek   
18.01.2021 r.
17001) + Teresę Sadza – od rodziny Błasińskich
 17301) + Krystynę Koch – od Joanny i Tadeusza Spaleniaków
Wtorek   
19.01.2021 r.
17001) + Zofię, Piotra, Jana Skórów; Annę Smolarek; Henryka, Mariannę, Walerię Szymanków; Stanisławę, Zygmunta Michalskich
 17301) + Tadeusza Jakubczyka – od syna Roberta z żoną i dziećmi
2) + Stefanię Bujacz – od wnuczki Eweliny
Środa   
20.01.2021 r.
17001) + Stanisławę, Zenobiusza, Kazimierę, Stanisława Wieczorków; Piotra, Marię Bujaczów; Stanisławę, Antoniego Zasuwa; zm. z rodziny Juszczaków; Janinę, Tadeusza, Zygmunta Stępniów; Stanisława, Irenę Beliców
 17301) + Stefana Bujacza – od syna Józefa z żoną
2) + Eugeniusza Domagałę – od syna Marka z rodziną
Czwartek   
21.01.2021 r.
17001) + Henryka Michałka (w 2 r. śm.)
 17301) Janusza Modrzejewskiego (w 5 r. śm.)
Piątek   

22.01.2021 r.
17001) Krystynę Koch – od córki Agnieszki z rodziną
 17301) + Helenę Jarzębską – od córki Danuty
2) + Grzegorza Walaszczyka – od żony
Sobota   
23.01.2021 r.
17001) + Henryka Kinę – od żony
2) + Zdzisława Opasa – od mamy Heleny
 17301) + Barbarę Pietrzyk – od męża Henryka
2) + Martę Biniek – od córki Krystyny
III Niedziela
ZWYKŁA   
24.01.2021 r.
8001) Jana, Zdzisława, Jerzego Tatarów
 10001) + Annę Smolarek; Zofię, Piotra, Jana Skórów; Henryka Szymanka
 1200MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA1) O Boże błogosławieństwo dla Mieszkańców Żłobnicy
 17001) + Romana (13 r. śm.); Janinę (w 28 r. śm.)

INTENCJE MSZALNE

11.01.2021 r. – 17.01.2021 r.

Poniedziałek
11.01.2021 r.
17001) + Krystynę, Władysława Bednarskich
– od Krystyny Woźniak z Czeladzi
 17301) + Stanisława Michałka
– od sąsiada Zięby z rodziną
Wtorek
12.01.2021 r.
17001) Msza święta dziękczynna za 40 lat życia
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej
 17301) + Dariusza Szlugę
– od sąsiadów Chyłów i Bujaczów
Środa
13.01.2021 r.
17001) + Natalię Walaszczyk
– od syna Grzegorza z żoną
2) + Stanisława Stokłosę
– od syna Adama z rodziną
 17301) + Henryka Fracha
– od córki Eweliny z mężem i dziećmi
Czwartek
14.01.2021 r.
17001) + Zenona Klewina
– od siostry Stanisławy z mężem i synem
 17301) O zdrowie, Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej
dla Stanisława Tarkowskiego
w 1 rocznicę urodzin
Piątek
15.01.2021 r.
1700MSZA ŚWIĘTA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1) + Henryka Lepkę; Stefanię Bujacz; Leszka Kulczyńskiego; Danutę, Wojciecha Bednarskich; Adama, Stanisława, Zdzisława, Irenę Korzeńców; Edwarda Tarkowskiego, Weronikę, Franciszka Doroszów; Wiesława Maziarza; Lucynę, Feliksa Rzeźników; Zofię Żarowską; Stanisława Stokłosę, Stanisławę Podawca; Marię Zybura; Eugeniusza Domagałę; Zdzisława Opasa; Barbarę Pietrzyk; Martę Biniek; Domicelę Rechenek; Stanisława Sionkowskiego; Wiesława Grzegorczyka; Genowefę Kucharską; Stanisława Tatarę; Reginę Rudzką; Mariana Sobocińskiego; Mieczysława Kuśmierka; Antoninę Szymurską; Mariana Woszczyka; Krystynę Bednarską; Aleksę Święciak; Mariannę Fabisiak; Jerzego Płomińskiego; Krzysztofa Zyburę; Janinę, Zenona Jagusiaków
Sobota
16.01.2021 r.
17001) + Marię Róg
– od wnuczki Liliany z rodziną
 17301) + Lesława Sobczaka
– od kolegów z Kopalni Bełchatów
II Niedziela
ZWYKŁA
17.01.2021 r.
8001) + Krystynę Kuc
(w 1 r. śm.)
 10001) + Lucynę, Stanisława Pacholików; Władysławę, Bronisława, Mieczysława Kuśmierków; Edmunda Bujacza
 12001) O Boże błogosławieństwo, zdrowie
i opiekę Matki Bożej dla Blanki
z okazji 12 rocznicy urodzin
i Lei z okazji 4 rocznicy urodzin
 17001) + Agnieszkę Nowicz
– od Brata Marcina Grzączkowskiego

INTENCJE MSZALNE

04.01.2021 r. – 10.01.2021 r.

Poniedziałek   04.01.2021 r.17001) + Henryka Michałka – od Barbary Biernackiej z rodziną
 17301) + Janinę Olbrych – od Artura Fracha z rodziną
Wtorek   05.01.2021 r.17001) + Mieczysława Tatarę, Juliana, Marię Tatarów; Tomasza, Józefę Bujaczów
 17301) + Stanisława Ziębę – od Teresy Bujacz z rodziną
Środa UroczystośćObjawienia Pańskiego 06.01.2021 r.8001) + Wacława, Mariannę Tarnowskich; Mariana Sobocińskiego
 10001) + Helenę, Władysława Karakuła – od sąsiadów córki Krystyny
 12001) + Wiesława Modrzejewskiego i zm. z rodziny Modrzejewskich
 17001) + Adama, Ewę Gonickich – od wnuka Radosława z rodziną
Czwartek   07.01.2021 r.17001) O mądrość, świętość i odwagę dla kapłanów
 17301) Zdzisława Kuca – od właścicieli i pracowników Szkółki Roślin w Brudzicach
Piątek   08.01.2021 r.17001) Elżbietę Satoła (w 6 r. śm.)
 17301) Wiesława Podawcę – od Andrzeja Podawcy z Łuszczanowic
Sobota   09.01.2021 r.17001) Wacława Fracha (w 3 r. śm.)
Niedziela ŚwiętoChrztu Pańskiego 03.01.2021 r.8001) Stanisława Rzeźnika (w 24 r. śm.)
 10001) + Włodzimierza, Franciszka, Feliksę, Mirosława, Wiesława Czechowiczów; Mariana, Wandę Kubisiów
 12001) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Adriana z okazji 18 rocznicy ślubu
 17001) + Marka Kowalskiego – od uczniów i ich rodziców z klasy VIIIc Szkoły Podstawowej w Kleszczowie

INTENCJE MSZALNE

28.12.2020 r.-03.01.2021 r.

Poniedziałek   28.12.2020 r.17001) + Annę Włodarczyk – od kolegów i koleżanek z Zakładu Komunalnego w Kleszczowie
 17301) + Mariana, Mariannę Wincek
Wtorek   29.12.2020 r.17001) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Moniki Frach z okazji 18 rocznicy urodzin
 17301) + Jana Pawelca – od kuzynki Anny z Tadeuszem
Środa   30.12.2020 r.17001) O mądrość, świętość i odwagę dla Księży Michała, Sławomira i Tomasza
 17301) + Janinę Olbrych – od bratowej Czesławy z Katarzyną
Czwartek   31.12.2020 r.16001) Łukasza Michałka 
 1700MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
Za zmarłych w 2020 roku
Piątek   01.01.2021 r.10001) Mieczysława Łaszka; Mariannę, Józefa Łaszków; Ewę, Zygmunta Matusików
 12001) Sebastiana Zatorskiego (w r. śm.)
 17001) Stanisława Ziębę – od Aldony i Romka Sikorskich
Sobota   02.01.2021 r.17001) Władysława, Danielę Woźniaków
 17301) Zdzisława Kuca – od Jarka Kuca z rodziną
II Niedzielapo Narodzeniu Pańskim 03.01.2021 r.8001) Jerzego Tatarę – od Barbary Roczek z rodziną
 10001) + Leokadię, Mariana, Mirosława Perygów – od dzieci i żony
 12001) + Helenę, Władysława Karakuła – od sąsiadów z ulicy Południowej
 17001) O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła Świętego